Chia sẻ tin này:

KỸ SƯ ĐIỆN

Thông tin cơ bản

Ngành nghề: Visa Kỹ sư
Loại công việc: Việc làm trong nước
Lầu 8 - 1196 đường 3 tháng 279

Lương tăng ca: ~1.766 Yên/giờ
Trợ cấp chứng chỉ, trợ cấp tiền nhà
Địa điểm: Mie-ken
– Thời gian thi tuyển: PV ngay khi có form.
– Thời gian xuất cảnh: 3 tháng sau khi đậu pv

Tuổi : dưới 35 tuổi.
Có bằng cấp liên quan.
Kỹ sư có nhu cầu chuyển việc bên Nhật Bản.
Trình độ N3

200.000 Yên/tháng

Chia sẻ tin này:

khác tại